Όλα, τίποτα, πάντα, ποτέ… Με τον έρωτα, οι όροι είναι πάντα ακραίοι...