Η πρώτη εκπομπή της χρονιάς δια μικροφώνου και επιλογών Moodytimes και Σπηλιάς του Σώγιερ