Η εκπομπή ακούγεται σε δύο δόσεις λόγω διακοπής ρεύματος (σοκάραμε τη ΔΕΗ)

Μέρος Α και Μέρος Β